Skip to main content

Provozní řád

Speed Queen

Prádelny jsou otevřené každý den včetně víkendů a svátků od 8:00 do 21:00
U nás máte za hodinu hotovo a levněji než v čistírně.

Provozní řád samoobslužné prádelny

 • Uživatel se před praním/sušením seznámí s pravidly obsluhy užívaného zařízení. V případě, že potřebuje bližší vysvětlení, může se telefonicky, nebo osobně obrátit na provozovatele.
 • Uživatel je povinen dodržovat obecné zásady praní a sušení prádla. Perte světlé prádlo odděleně od barevného, dodržujte doporučené teploty (praní i sušení) uvedené na štítku textilu a vždy zvolte program s odpovídající teplotou.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím jednotlivých zařízení.
 • Pračky jsou nastaveny na praní běžně znečištěného prádla. Pro dosažení odstranění skvrn doporučujeme použít vlastní prostředky určené k odstranění konkrétních nečistot v doporučeném dávkování a užití. Odstranění skvrn z textilu provozovatel nemůže garantovat.
 • V pracích strojích je zakázáno prát silně znečištěné prádlo mastnotami, chemickými produkty, hořlavými produkty, nebo hmotnými částicemi (přilepená omítka apod.), prádlo s připevněnými ostrými předměty. Prádlo potrhané, nebo rozpárané pere a suší uživatel na vlastní riziko.

 • Osoba pověřená provozovatelem má právo kontroly prádla vkládaného do praček a právo odmítnout prádlo nevhodné k praní v tomto zařízení.
 • Uživatel je povinen v prostoru samoobslužné prádelny udržovat pořádek a chovat se tak, aby nedocházelo k omezení prostoru ostatních uživatelů a prostoru okolo zařízení. Pro přenesení vypraného prádla do sušičů jsou k dispozici šedé koše. Pro manipulaci s čistým prádlem jsou určeny skládací stoly.
 • Děti nesmí samostatně pobíhat po provozovně a pohybovat se v blízkosti strojů.
 • V celé provozovně je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 • Do provozovny je zakázáno vodit zvířata. Zákaz praní a sušení zvířecích pelíšků a oblečků!!!
 • Pro pomoc při řešení vzniklých nepředpokládaných situací (zdravotních, technických, nebo jiných) neprodleně kontaktujte provozovatele.
 • V případě nebezpečí, poruchy zařízení nebo požáru použijte nouzový vypínač.
 • Daňový doklad je možné vystavit po předchozí dohodě s provozovatelem.

Provozovatel

Josef Mozol IČO:69376662,
vyperete s.r.o. IČO: 08702365, DIČ: CZ08702365

Dřevčice 202, PSČ 250 01
tel.:+420 776 545 006

Provozní řád je platný od 1.října 2017

“Čisté, nadýchané a voňavé prádlo.”

Objevte praní prádla v profesionálních samoobslužných prádelnách